دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله لجستیک و زنجیره تامین، بهینه سازی سیستم ها
مجله

مجله خدمات خرده فروشی و مصرف کننده

Journal of Retailing and Consumer Services

دانشگاه دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
کلمات کلیدی کنترل موجودی، اقلام فاسد شدنی، اعلامیه فروش، تک دوره
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۰۹۶۹-۶۹۸۹
رفرنس دارد  
کد محصول ۹۲۰۹
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2016.04.010
نشریه الزویر Untitled

 

مشخصات و وضعیت آی آر ۷رسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۱۲صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است 

 


 

چکیده

۱- مقدمه

۲- مدل پیشنهادی

۲-۱ اولین مدل: تقاضای مستقل از تاریخ انقضا

۲-۲ دومین مدل: تقاضای وابسته به تاریخ انقضا

۲-۳ مورد ویژه ۱: توزیع یکنواخت

۲-۴ مورد خاص ۲: توزیع نمایی

۳- نتایج و بحث

۴- خلاصه و نتیجه گیری


  • بخشی از ترجمه:

چکیده

در این مقاله، یک سیستم ثبت موجودی تک دوره ای با اعلام فروش برای اقلام فاسد شدنی بررسی می شود. در این مسئله، محصول فاسد شدنی دارای یک تاریخ انقضای قطعی و یک تقاضا با یک رفتار احتمال گرایانه در طی دوره زمانی معین است. وقتی که تاریخ انقضای محصول نزدیک باشد، یک اعلام فروش ویژه می تواند موجب تغییر رفتار مشتری و افزایش نرخ تقاضا شود و از این روی مانع از وارد امدن زیان بر محصولات منقضی شده می شود. دو مدل برای بدست آوردن مقدار سفارش بهینه محصول و زمان بهینه برای اعلام فروش توسعه یافته اند. مدل اول، یک قیمت استاتیک یا ایستای وابسته به رفتار مشتریان را مستقل از تاریخ انقضای محلول در نظر می گیرد در حالی که در مدل دوم، نرخ تقاضای محصول پس از اعلام فروش به صورت تابع افزایشی از طول عمر باقی مانده در نظر گرفته می شود. اهمیت مدل های پیشنهادی و تاثیر اعلام فروش بر روی درامد کل، با استفاده از مثال های عددی اثبات می شود. در نهایت، یک تحلیل حساسیت جامع انجام شده و اثر پارامتر های مختلف مدل ها بر روی سیاست بهینه بررسی می شود.

۴- خلاصه و نتیجه گیری

اثر اعلام فروش برای اقلام فاسد شدنی بر روی سود کل متوسط در سیستم تک دوره ای در این مقاله بررسی شد. اهمیت اعلام فروش برای اقلام فاسد شدنی، توصیف شده و دو مدل عاری از تقاضا برای بهینه سازی مقدار سفارش و زمان فروش پیشنهاد شد.در اولین مدل، تقاضای میانگین بعد از کاهش قیمت مستقل از یک زمان تا زمان انقضا است در حال یکه دومین مدل، رابطه مستقیم بین آن ها را در نظر می گیرد. به منظور دست یابی به یک راه حل فرم بسته، دو مورد خاص از نظر توزیع احتمال بعد از اعلام فروش در نظر کرفته شد.مدل های پیشنهادی برای توزیعات یکنواخت و نمایی و رویکرد راه حل برای بهینه سازی در نظر گرفه شده است. مدل ها نشان داد که در مثال های عددی، هر دو مدل پیشنهادی منجر به سود متوسط بالاتر نسبت به مدل پایه می شود. مشاهده شده است که بهبود سود کل برای تقاضای توزیع نمایی بیش از تقاضای توزیع یکنواخت است. به علاوه، مقدار سفارش بهینه بستگی به توزیع تقاضا داشت. برای توزیع نمایی هر دو مدل منجر به سفارش بیتشر نسبت به مدل پایه می شود و این برای توزیع یکنواخت در مدل دوم اموزش دیده است.


  • بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

In this paper a single-period inventory system with a sale announcement for perishable items is investigated. In this problem setting, the perishable product has a deterministic expiry date and a demand with a probabilistic behavior during the period. When the expiry date of the product is approaching, a special sale announcement may alter the customers’ behavior and escalate the demand rate preventing huge loss of the expired products. Two model is developed to obtain the optimal order quantity of the product and the optimal time for sale announcement. The first model considers a static price dependent behavior of customers independent from the product’s expiry date, while in the second one the product’s demand rate after sale announcement is assumed as an increasing function of its remaining lifetime. Usefulness of the proposed models and the influence of sale announcement on total revenue is demonstrated using numerical examples. Finally, a comprehensive sensitivity analysis is conducted revealing the effect of different parameters of the models on the optimal policy.

۴٫ Summary and conclusion

The effect of sale announcement for perishable items on the average total revenue in a single-period inventory system was investigated in this paper. The importance of sale announcement for perishable items was described and two distribution-free models was proposed to optimize order quantity and sale announcement time. In the first model average demand after pricecut is assumed independent from time to expiration date while the second model considers a direct relation between them. In order to obtain a closed form solution, two special cases were considered regarding probability distribution of demand after sale announcement. The proposed models were specialized for uniform and exponential distributions and solution approach was presented to optimize them. Application of the proposed models in numerical examples showed that both proposed models result to a higher average total revenue than the basic model. Also, it was seen that the improvement in average total revenue for exponentially distributed demand is considerably more than the uniformly distributed demand. In addition, the optimal order quantity was dependent to demand’s distribution. For exponential distribution both models led to more order quantity than the basic model while this was not true for uniform distribution in the second model.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Plasma membrane H+-ATPases: Physiological roles

۱٫۱٫ Specific PM H+ -ATPases are expressed in cells specialized for transport Solute flux

across the plasma membrane depends to a large extent on the proton motive force available. As such, PM H+- ATPases are important molecular players that determine and control plant nutrient acquisition and partitioning at the whole plant level (reviewed in Refs. [1–۴]). Structure–function relationships of this pump have been reviewed recently [3]. Here we will focus on recent developments that throw new light on the physiological function and regulation of PM H+-ATPases. Since the completion of the sequencing of the genome of the model plant Arabidopsis thaliana in 2000, the Arabidopsis transcriptome has been characterized in a large number of gene array experiments. An overview of the expression profiles of members of the Arabidopsis PM H+-ATPase family (AHA1- 11) [5] can be found in the Genevestigator database (www.genevestigator.org). Two genes, AHA1 and AHA2, are expressed in virtually all tissues and organs. Thus, these genes appear to function as housekeeping genes required for ion homeostasis. Relatively more AHA1 transcript is found in shoots, whereas AHA2 is predominantly expressed in roots, especially in root hairs. AHA3, AHA4 and AHA11 also show broad expression throughout the plant, but are not expressed to the same degree. Some degree of specialization is seen as AHA4 has high expression in root endodermis in accordance with reporter gene analysis studies [6]. Real time RT PCR analysis has confirmed that AHA1, AHA2, AHA3 and AHA11 are the major transcripts found in leaves [7]. Reporter gene analyses show that the AHA3promoter is active in leaf phloem companion cells [8]. Expression patterns of AHA5 (low expression throughout the plant), AHA6 and AHA9 (predominantly expressed in anthers), AHA7and AHA8 (almost exclusive expression in pollen) and AHA10 (highest transcript levels in siliques) suggest that the pumps encoded by these genes have more specialized function. Reporter gene analyses have verified the expression of AHA9 in anthers [9] and AHA10 in the endothelium of the developing seed coat [10]. Are all these transcripts translated into proteins? All isoforms, except AHA8, have been detected by mass spectrometry-based proteomics, either in cotyledons, whole seedlings, leaves or stems [11–۱۶]. Four isoforms have been detected by mass spectrometry in most investigations, namely AHA1, AHA2, AHA4 and AHA11 [11,13–۱۶]. These isoforms correspond to the major gene transcripts in seedlings and leaves.

۱٫۲٫ Single cells may contain more than one isoform of PM H+- ATPase

Transcriptome analysis and cDNA library screening of Vicia faba stomatal guard cells detected expression of at least two plasma membrane H+ -ATPases, but none of these iso forms are unique to guard cells [17]. Likewise, by fusing endogenous PM H+-ATPase promoters with the GUS reporter gene and expressing the chimeric genes in transgenic plants, it could be shown that the promoters of two different tobacco PM H+-ATPases, NpPMA2 and NpPMA4, are active in guard cells [18]. In a recent study, RT-PCR was employed to amplify AHA sequences in isolated Arabidopsis guard cell protoplasts [19]. Surprisingly, all members of the Arabidopsis PM H+ -ATPase gene family (AHA1-11) were identified in this particular cell type. The major guard cell transcripts are AHA1, AHA2 and AHA5. This confirms the presence of AHA1 and AHA2 as house-keeping genes in guard cells and points to AHA5 as a candidate guard cell specific PM H+-ATPase. However, as the method employed is very sensitive and not quantitative, it is not clear to what extent each AHA isoform is present in guard cells. The male gametophyte of the plant is an independent haploid organism that expresses a specific subset of genes [20]. Nicotiana plumbaginifolia NpPMA5 H+-ATPase is expressed in pollen tubes but in many cell types of the sporophyte as well [21]. Four different AHA transcripts have been identified in Arabidopsis pollen grains at different stages of development: AHA6, AHA8, AHA9 and AHA12 [20], the latter being a pseudogene [6]. AHA12 is expressed at very low levels at the microspore and bicellular states, AHA6 and AHA9 peak at the tricellular state, whereas in mature pollen the AHA8 isogene takes over as the all-dominant transcript. This suggests that during development one AHA isogene can take over the role of another. Lastly, in barley aleurone cells, two isoforms of PM H+- ATPase have been identified in proteomic analyses [22]. We can conclude that the plasma membrane of individual cells may harbor several PM H+-ATPases. The reason for this diversity is not known, but might reflect a specific need for ATPases at specific times of development or with specialized functions [23,24].

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله حقوق
مجله بررسی ICSID
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۲۰۴۹-۱۹۹۹
رفرنس دارد
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Academic Journals
نشریه Academic Journals

 

مشخصات و وضعیت آی آر ۷رسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۳۳صفحه
ترجمه عناوین جداول ترجمه شده است
پاورقی ترجمه نشده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است

 


 

فهرست مطالب:

 

چکیده

فهرست مطالب

۱- مقدمه

۲- منشا و وضعیت فعلی استنکاف در داوری بین المللی

منشا

استنکاف به عنوان معیاری برای امتناع یا رد اجرای یک رای خارجی

معیار ها و اصولی برای استنکاف

وضعیت فعلی پیچیده است

استنکاف و امتناع از اجرا در کشور های دیگر

استنکاف و امتناع از اجرا در کشور مبدا

استنکاف و امتناع از اجرای رای غیر داخلی

۳- تلاش هایی برای حذف یا کاهش نقش استنکاف در داوری بین المللی

سطح معاهده: کنوانسیون ۱۹۶۱ اروپا

در کشورمبدا

در کشور های دیگر

بر اساس کنوانسیون نیویورک

متن کنوانسیون

قدرت اختیاری ( “ممکن است” در برابر ” خواهد بود”……….. اگر)

تشخیص استنکاف حکم یا رای خارجی

موضوع اثبات

خارج از کنوانسیون نیویورک( فرانسه)

۴- داوری سرمایه گذاری

۵- آیا استنکاف بایستی لغو شود؟

۶- نتیجه گیری


 

بخشی از ترجمه:

چکیده

متن دومین سخنرانی کارل-هینز بوک اشتیگل در ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳ که برای انتشار اقتباس شده است، به بررسی این سوال می پردازد که آیا استنکاف از رای داوری بایستی لغو شود یا خیر. این مطالعه با شناسایی مسائل مختلف ناشی از استنکاف نظیر احتمال کنترل مضاعف و تصمیمات متناقض، که تاثیر ( کلی)(لازم الاجرا بودن) یک استنکاف در کشور مبدا و دادگاه با آخرین حکم در خصوص اعتبار رای داوری بین المللی می باشد صورت می گیرد.منشا عمل برای استنکاف و وضعیت حقوقی فعلی آن در داوری بین المللی. تلاش های مختلف برای کاهش یا حذف نقش استنکاف در داوری بین المللی. وضعیت در داوری سرمایه گذاری. آیا بایستی استنکاف از رای داوری لغو شود و اگر جواب مثبت است، جایگزین آن چه می تواند باشد؟

۶-نتیجه گیری

اکنون زمان نتیجه گیری است. عنوان مقاله حاضر این بود:آیا استنکاف رای داوری بایستی لغو و ابطال شود؟ مسئله کنترل مضاعف یا دوگانه و تصمیمات متناقض بالقوه مشکل آفرین می باشد، ولی اثر آن ها تنها محدود به تعداد معدودی از موارد است. مسئله استنکاف به نظر من در معیار های محدود، حتی اگر برخی استنکاف ها در چنین معیار هایی نارضایت بخش باشد، ملاک نیست. ملاک رای و تصمیم نهایی است که یک پاسخ قطعی را به ما می دهد. در این جا ما با مسئله زیر عملا مخالفیم: این که دادگاه کشور از اختیار قضایی اصلی در خصوص رای مربوط به آیین دادرسی استنکاف با یک قابلیت اجرای عمومی استفاده کند. از این روی، پاسخ به سوال این مقاله، ظاهرا منفی است. با این حال، پیشنهاد من این نیست که باز باید به بحث اول خود بر گردیم. من فکر می کنم که ما می توانیم در یک دنیای داوری بهتر زندگی کنیم. در طول این مقاله مشخص شد که وضعیت فعلی استنکاف در داوری بین المللی نیازمند توضیح و بررسی بیشتری است. این تا حدودی ناشی از حوزه محدود و شرایط منسوخ وقدیمی کنوانسیون نیویورک و کپی کردن کنوانسیون نیویورک در قانون مدل آنسیترال است. بر قویا بر این باورم که ما می توانیم بهتر شویم. امیدوارم که گزینه های مختلف برای راه حل های احتمالی که من ذکر کردم بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گیرند. در نهایت، این موضوع درست نیست بگوییم که داوری بین المللی بر مبنای دیالوگ معروف در فیلم کازابلانکا ۱۹۴۲″پاریس همیشه با ماست” عمل می کند.


 

بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Abstract

The text of the 2nd Karl-Heinz Bo¨ckstiegel Lecture of 13 September 2013 as adapted for publication examines the question on whether the setting aside of the arbitral award should be abolished. It does so by identifying the various issues that arise out of an action for setting aside, such as the possibility of double control and conflicting decisions, the (universal) effect of a setting aside in the country of origin and the court with the last say on the validity of an international arbitral award. The origin of the action for setting aside and its current legal status in international arbitration. The various attempts to reduce or eliminate the role of setting aside in international arbitration. The situation in investment arbitration. Whether the setting aside action should be abolished and if so, what may be the alternatives.

VI. CONCLUSION

I come to my conclusion. The title of this article is: Should the setting aside of an arbitral award be abolished? The issues of double control and potential conflicting decisions are troubling, but their impact is limited to a few cases. The issue of setting aside on parochial grounds is, in my view, not a reason, even if an occasional setting aside on such a ground is unsatisfactory. It is the issue of last say that gives the decisive answer. Practice votes with its feet by wishing to retain the possibility that the court of the country of origin exercises primary jurisdiction over the award in setting aside proceedings with universal effect. So, the answer to the question of this lecture seems to be ‘no’. However, I would not propose to relapse to complacency. I do think that we can live in a better arbitration world. The length of this lecture already demonstrates that the current status of setting aside in international arbitration requires a lot of explaining. This is due in part to the limited scope and outdated provisions of the New York Convention and the copying of the New York Convention into the UNCITRAL Model Law. I genuinely believe that we can do better. I hope that the various options for possible solutions which I mentioned can be explored further. In the end, it cannot be correct that international arbitration would have to operate on the basis of the famous line in the 1942 movie Casablanca: ‘We’ll always have Paris.’


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ مهدی یراحی داره گریه میکنه

هم اکنون ترانه داره گریه میکنه با صدای مهدی یراحی از آلبوم مثل مجسمه

Exclusive Song: Mehdi Yarrahi – “Dareh Geryeh Mikoneh” With Text And Direct Links In UpMusic

cvbn دانلود آهنگ مهدی یراحی داره گریه میکنه

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

همین الان این ترانه زیبا دانلود کنید و گوش دهید

UpMusicTag دانلود آهنگ مهدی یراحی داره گریه میکنه

{ رسانه آپ موزیک }

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

مهدی یراحی داره گریه میکنه

دانلود آهنگ مهدی یراحی داره گریه میکنه

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • آپ موزیک به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده بهونه پره

امشب سوپرایز بزرگ آپ موزیک ، دانلود آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده با عنوان بهونه پره همراه با تکست

شعر و آهنگسازی : محسن ابراهیم زاده / تنظیم کننده : مصطفی مومنی

Exclusive Song: Mohsen Ebrahimzadeh – “Bahoone Pore” With Text And Direct Links In UpMusic

Mohsen Ebrahimzadeh Bahoone Pore دانلود آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده بهونه پره

متن آهنگ بهونه پره محسن ابراهیم زاده

♪♪♫♫♪♪♯
جا زد به عشمون که پشت پا زد خودش رو به هر راه زد زمونه حرف دلو تا زد
♪♪♫♫♪♪♯ باشه میرم تا راهت وا شه دلم علاقه گناشه خدا کنه بهتر از من باشه ♪♪♫♫♪♪♯
هی میگی دلم پره نمیگی واسه چی از چی دلخوره واسه کسی که نخواد بمونه بهونه پره
هی میگی دلم پره نمیگی واسه چی از چی دلخوره واسه کسی که نخواد بمونه بهونه پره

UpMusicTag دانلود آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده بهونه پره
میدونستی ولم کنی تو این دل چه غوغایی میشه دلت چه وقت نشناسی شده الان چه وقت بازیشه
♪♪♫♫♪♪♯ یه دیوونمو و خراباتی مونده رو دست من ببار ای دل ببار ای دل چشمات بهاری شه ♪♪♫♫♪♪♯
هی میگی دلم پره نمیگی واسه چی از چی دلخوره واسه کسی که نخواد بمونه بهونه پره
هی میگی دلم پره نمیگی واسه چی از چی دلخوره واسه کسی که نخواد بمونه بهونه پره

♪♪♫♫♪♪♯

محسن ابراهیم زاده بهونه پره

دانلود آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده بهونه پره

کشتی فرنگی,اخبار ورزشی,خبرهای ورزشی,کشتی و وزنه برداری

با اعلام رده بندی جهانی کشتی فرنگی محمدعلی گرایی با کسب ۳۸ امتیاز در رده نخست وزن ۷۷ کیلوگرم قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، رده بندی جهانی رشته کشتی فرنگی در ماه جولای از سوی فدراسیون جهانی کشتی اعلام شد و مجارستان با داشتن سه کشتی‌گیر در رتبه نخست خوش درخشید.

 

همچنین از بین فرنگی‌کاران ایران محمدعلی گرایی که مدال نقره گرندپری مجارستان و قهرمانی آسیا را به همراه مدال طلای جام تختی در کارنامه دارد با کسب ۳۸ امتیاز در رتبه نخست وزن ۷۷ کیلوگرم قرار گرفته است. رضا خدری در وزن ۵۵ کیلوگرم و بهنام مهدی زاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم نیز در رده چهارم ایستادند.

 

 رده بندی برترین فرنگی کاران در ۱۰ وزن به ترتیب زیر است:

 

وزن ۵۵ کیلوگرم

۱- اکرم اوزتورک از ترکیه، ۳۰ امتیاز

۲- خورلان زاکانشا از قزاقستان، ۳۰ امتیاز

۳- عبدالکریم فرقات از الجزایر، ۲۷ امتیاز

۴- رضا خدری از ایران، ۲۴ امتیاز

 

وزن ۶۰ کیلوگرم

۱-کانایبک ژولچوبکوف از قرقیزستان، ۵۰ امتیاز

۲- اورتا سانچز از کوبا، ۳۵ امتیاز

۳- سرگئی املین از روسیه، ۲۷ امتیاز

 

وزن ۶۳ کیلوگرم

۱- آماتوف از قرقیزستان، ۴۱ امتیاز

۲- حسن احمد محمد از مصر، ۲۹ امتیاز

۳- میهای میهوت از رومانی، ۲۸ امتیاز

 

وزن ۶۷ کیلوگرم

۱- آلمات کبیسپایف از قزاقستان، ۵۲ امتیاز

۲- اسماعیل بوررو از کوبا، ۴۷ امتیاز

۳- آرتم سورکوف از روسیه، ۳۲ امتیاز

 

وزن ۷۲ کیلوگرم

۱- بالینت کورپاسی از مجارستان، ۵۷ امتیاز

۲- دمیو ژادرائف از قزاقستان، ۴۹ امتیاز

۳- آدام کوراک از روسیه، ۳۳ امتیاز

 

وزن ۷۷ کیلوگرم

۱- محمد علی گرایی از ایران، ۳۸ امتیاز

۲- آریل باتیستا از کوبا، ۳۴ امتیاز

۳- رومن ولاسوف از روسیه، ۳۴ امتیاز

 

وزن ۸۲ کیلوگرم

۱- دانیل الکساندروف از بلغارستان، ۴۰ امتیاز

۲- لاژلو زابو از مجارستان، ۳۱ امتیاز

۳- اتابک عزیزبکوف از قرقیزستان، ۳۰ امتیاز

 

وزن ۸۷ کیلوگرم

۱- خوسین موتسولگوف از قزاقستان، ۳۷ امتیاز

۲- روبرتی کوبلیشیویلی از گرجستان، ۳۳ امتیاز

۳- بخان اوزدوئف از روسیه، ۳۱ امتیاز

 

وزن ۹۷ کیلوگرم

۱- بالاژ کیس از مجارستان، ۴۴ امتیاز

۲- اورخان نوریف از آذربایجان، ۴۲ امتیاز

۳- جنک ایلدم از ترکیه، ۳۸ امتیاز

 

وزن ۱۳۰ کیلوگرم

۱- بالینت لام از مجارستان، ۴۲ امتیاز

۲- آلین آلکسوک از رومانی، ۴۰ امتیاز

۳- اسکار هیندس از کوبا، ۳۶ امتیاز

 

 

بخشی از مقاله انگلیسی:

I. INTRODUCTION

ECHOCARDIOGRAPHY provides a versatile, real-time diagnostic tool with no adverse secondary effects, capable of acquiring images of high spatial and temporal resolution at relatively low operational cost [1]. The wide range of available imaging techniques makes cardiac ultrasound a prevalent tool for the qualitative and quantitative assessment of cardiac morphology and function in both 2-D and 3-D. Cardiac ultrasound images can be acquired 1) through the thorax of the patient, also known as transthoracic echocardiography (TTE), or 2) from inside the esophagus of the patient (by utilizing specialized acquisition probes), also known as transesophageal echocardiography (TEE) [2]. TEE can generate high-quality images. However, the extended acquisition time and personnel requirements along with patient discomfort currently limit its clinical use, making TTE the common approach in clinical examinations. However, transthoracic cardiac ultrasound images are often incomplete (partial heart coverage) and suffer from a range of artifacts as a consequence of the interaction of the transmitted ultrasound signals with anatomic structures of the examined body. Structures such as bone, lungs (air), and fat have a direct limiting effect on the quality and diagnostic value of the acquired cardiac images. Furthermore, transthoracic cardiac ultrasound images a constantly and rapidly moving structure through the patient’s rib cage. The nature of such a challenging acquisition enhances the manifestation of common medical ultrasound artifacts (Fig. 1). Cardiac ultrasound images suffer from acoustic noise due to a range of acoustical phenomena (artifacts) such as reverberations, side-lobes, and grating-lobes [1], [2]. The extent of each artifact on the imaged cardiac structures depends on both the acquisition technology utilized as well as the echogenicity of the patient. For example, modern phased-array transducers minimize the effect of grating-lobes by using an adequately small pitch (less than half the wavelength of the transmitted signal) between the elements of the array. On the other hand, the effect of side-lobes, especially when transmitted in out-of-scan-plane directions, is mostly related to the proximity of extra-cardiac structures such as the lung and rib-cage bones. Furthermore, many instruments, especially phased array transducers, suffer from near-field clutter or ring-down effect [2]. Near-field clutter manifests itself at the top part of the scan as a zone with a high level of stationary noise that gradually declines to zero for increasing scanning depth [2]. Finally, oblique incidence angles of the transmitted ultrasound beam with respect to an imaged structure may result in low contrast between the cardiac tissue and chamber. A high-gain setting, possibly in an attempt to compensate for the low tissue signal, may result in additional amplifier noise mostly present in cardiac chambers. While not an exhaustive list, the aforementioned artifacts corrupt the imaged cardiac structures and from an imaging perspective can be considered as noise. Imaging of relatively small and rapidly moving structures such as the cardiac valves introduces additional challenges. Besides the limited delineation as a result of noise, the structure may move into and out of the scan plane due to the cardiac and respiratory motion. Furthermore, reverberations and shadowing appear due to the interaction of the transmitted ultrasound with high reflective and attenuating structures, such as the patient’s rib cage and lungs that lie in the path of the ultrasound beam. Such artifacts may appear momentarily or alter their position and orientation throughout a scan due to small movements of the transducer combined with the patient’s respiration motion, obscuring the imaging of portions of the examined cardiac structure [1], [2]. Speckle is a type of acoustic phenomenon responsible for the granular appearance of ultrasound images. Speckle is a result of constructive and destructive interference of echoes produced by scattering of ultrasound at random, small-scale, tissue inhomogeneities. Speckle is a direct consequence of 1) the stochastic nature of the reflectivity of scattering media, and 2) the coherent nature of the piezoelectric transducer. Several studies provide detailed information on the origin of speckle and its statistical properties [3]–[۵]. The granular pattern of speckle can sometimes be considered as an undesirable property since it may obscure fine anatomic detail. In cardiac ultrasound images, tissue speckle combined with high levels of chamber noise can limit the delineation of cardiac structures. Furthermore, the granular appearance of the images limits the application of postformation processing techniques such as image registration and segmentation. Therefore, means for suppressing noise and speckle can possibly improve the image quality and diagnostic value of a cardiac ultrasound dataset. On the other hand, speckle motion may be utilized in tissue velocity and strain estimation methods such as speckle tracking echocardiography (STE) [6] and radio frequency (RF)-based strain imaging [7]. Both techniques assess global and regional cardiac function by tracking the movement of speckle patterns over time. They provide a promising alternative to 1) tagged cardiac MRI for assessing left ventricular deformation and torsion [8], and 2) color Doppler for strain imaging, addressing problems associated with angle dependence [7]. Detailed descriptions on the principles of STE as well as current and future clinical applications are provided in [6], [9]–[۱۲]. Similarly, more information on RF-based strain imaging is provided in [7], [13]–[۱۷]. Image processing methods that enhance the intensity dynamic range (contrast) within speckle may improve the accuracy and robustness of such existing techniques that tackle speckle motion. Over the last three decades, a number of advances in data acquisition have substantially improved cardiac ultrasound image quality. Nevertheless, a considerable portion of current cardiac ultrasound images demonstrate low image quality and limited diagnostic value. In 2008, a systematic study was performed on routine patients going through the echocardiography department of the Western General Hospital (Edinburgh). The results of the study have been used for educational purposes in the department and have not been published yet. The study, performed using both older and the state-of-theart cardiac ultrasound systems, demonstrated that about 33% of the datasets are of high (clear cardiac structures, enabling reliable clinical measurements), 33% are of average (partially corrupted cardiac structures, limiting the accuracy and precision of clinical measurements), and 33% are of low (highly corrupted cardiac structures, limiting and many times prohibiting clinical measurements) image quality and diagnostic value. While the state-of-the art ultrasound system improved the quality of the acquired data, the findings were heavily dependent on the echogenicity of the patients. Furthermore, a number of postformation image processing techniques such as image registration, image segmentation, data classification, and texture analysis have been introduced for cardiac data acquired using modalities such as CT and MRI [18]–[۲۰]. These techniques enable the development of tools and protocols that enhance the accuracy, robustness, and repeatability of the diagnostic process. Over the last few years, similar postprocessing techniques have been attempted on cardiac ultrasound images [21]–[۲۴]. Recent advances in real-time 3-D echocardiography (RT3DE) extend the potential application of such techniques [25], [26]. However, while postformation image processing techniques may work on high quality images, high levels of noise, low contrast, speckle, and shadowing limit their effectiveness in a considerable proportion of clinical cardiac ultrasound datasets. The development of effective postprocessing methods that enhance the quality and diagnostic value of cardiac ultrasound images is, therefore, desirable. Postprocessing techniques do not require hardware modifications and can be applied to both existing and new data. This study attempts to provide a thorough review of such image-enhancement postprocessing techniques for cardiac ultrasound images.

برچسب ها

تمامی حقوق مطالب برای آی آر 7 محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.