دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی عمران و معدن
گرایش های مرتبط با این مقاله سازه، تونل و فضاهای زیرزمینی، مهندسی راه و ترابری
مجله تونل زنی و فناوری فضای زیرزمینی – Tunnelling and Underground Space Technology
دانشگاه اسرائیل
کلمات کلیدی عملکرد کامیون، تونل جاده ای، ایمنی تونل، سرعت طراحی، قوس افقی
شناسه شاپا یا ISSN ISSN 0886-7798 
رفرنس دارد  
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر Untitled

 

مشخصات و وضعیت آی آر ۷رسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۲۱صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است  

 


 

چکیده

۱) مقدمه: تونل‌ها در مقابل بزرگراه‌ها و ارتباط با کامیون

۱.۱ نیاز به استانداردهای کامیون‌ها برای قوس‌های افقی

۱.۲دیدگاه طراحی هندسی و اهداف تحقیق

۲٫۱٫ پیاده‌سازی مسافت دید برای کامیون‌ها

۳٫۱٫ حداقل شعاع قوس افقی براساس معیار تعادل

۳٫۱٫۱٫ حداکثر شیب عرضی (emax) برای کامیون‌ها

۳٫۱٫۲ ضریب اصطکاک جانبی (fR) کامیون‌ها

۳٫۲٫ حداقل شعاع قوس‌های افقی (RHSD) براساس ملاحظات مسافت دید

۳٫۲٫۱٫ محل محور لاین داخلی رانندگان کامیون جهت تعیین شعاع قوس افقی براساس ملاحظات مسافت دید

۳.۲.۱.۱ محل رانندة خودروی مسافربری

۳.۲.۱.۲ محل رانندة کامیون

۳٫۲٫۲٫ مقادیر طرح شعاع‌های قوس افقی تونل جاده‌ای برای کامیون‌ها براساس مسافت دید موردنیاز

۳٫۲٫۳٫ مقادیر طرح شعاع‌های قوس افقی پایانه تونل (EOT) براساس مسافت دید موردنیاز

۴)خلاصه و نتیجه‌گیری

پیوست الف


 • بخشی از ترجمه:

 

۴) خلاصه و نتیجه‌گیری

در این مقاله معیارهایی منطقی برای بدست آوردن مسافت دید و قوس افقی موردنیاز در تونل‌های جاده‌ای و سواره‌روهای باز ضمن توجه به شمار قابل‌توجه کامیون‌ها در جریان ترافیک پیاده‌سازی شد. این مقاله با این فرض که خودروی طراحی یک خودروی مسافربری است تحقیق قبلی را ادامه می‌دهد. اصول مهندسی جهت درنظرگیری کامیون‌ها در جریان ترافیک مشابهند، یعنی استفاده از خصوصیات زمان ادراک-واکنش راننده و اصطکاک برای بدست آوردن مسافت دید (و تعیین شعاع‌های قوس افقی برای طراحی بزرگراه) برای کامیون‌ها نیز صادق است. با این حال، خصوصیات عملکردی کامیون‌ها روی پارامترهای اصطکاک طولی، پارامترهای اصطکاک جانبی، حداکثر شیب عرضی و انحراف خط دید افقی (HSO) تأثیر می‌گذارند. وضعیت روسازی تونل اهمیتی در بدست آوردن مسافت دید توقف ندارد. شکل ۹ خلاصة تحلیل شعاع‌های قوس افقی برای کامیون‌ها و خودروهای مسافربری را در دو سطح تونل خشک و مرطوب براساس معیارهای تعادل و مسافت دید توقف و تحلیل سه موقعیت متفاوت راننده را نیز بصورت گرافیکی نشان می‌دهد.۴) خلاصه و نتیجه‌گیری در این مقاله معیارهایی منطقی برای بدست آوردن مسافت دید و قوس افقی موردنیاز در تونل‌های جاده‌ای و سواره‌روهای باز ضمن توجه به شمار قابل‌توجه کامیون‌ها در جریان ترافیک پیاده‌سازی شد. این مقاله با این فرض که خودروی طراحی یک خودروی مسافربری است تحقیق قبلی را ادامه می‌دهد. اصول مهندسی جهت درنظرگیری کامیون‌ها در جریان ترافیک مشابهند، یعنی استفاده از خصوصیات زمان ادراک-واکنش راننده و اصطکاک برای بدست آوردن مسافت دید (و تعیین شعاع‌های قوس افقی برای طراحی بزرگراه) برای کامیون‌ها نیز صادق است. با این حال، خصوصیات عملکردی کامیون‌ها روی پارامترهای اصطکاک طولی، پارامترهای اصطکاک جانبی، حداکثر شیب عرضی و انحراف خط دید افقی (HSO) تأثیر می‌گذارند. وضعیت روسازی تونل اهمیتی در بدست آوردن مسافت دید توقف ندارد. شکل ۹ خلاصة تحلیل شعاع‌های قوس افقی برای کامیون‌ها و خودروهای مسافربری را در دو سطح تونل خشک و مرطوب براساس معیارهای تعادل و مسافت دید توقف و تحلیل سه موقعیت متفاوت راننده را نیز بصورت گرافیکی نشان می‌دهد.


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

۵٫ Summary and conclusion The study implements reasonable criteria for obtaining the sight distance and horizontal curve requirements of road tunnels vs. open roadways while considering a significant number of trucks in the traffic stream. This document continues a previous study (Bassan, 2015) assuming that the design vehicle is a passenger car. The engineering principles for considering trucks in the traffic stream are similar i.e. the use of perception-reaction time and longitudinal friction characteristics for obtaining the sight distance (and developing horizontal curve radii values for highway design) is applicable for trucks as well. However, truck performance characteristics affect the longitudinal friction parameters, side friction parameters, maximum superelevation, and the horizontal sightline offset (HSO). The tunnel pavement status is irrelevant for obtaining trucks’ stopping sight distance. Fig. 9 presents a graphical summary of the trucks and passenger car horizontal curve radii analysis for moist and dry tunnels according to the equilibrium and stopping sight distance criteria, and analyzing three alternatives of driver’s position.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۰۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله علوم گیاهی، میکروبیولوژی و علوم سلولی و مولکولی
مجله اسناد FEBS
دانشگاه دانشگاه کیوتو، ژاپن
کلمات کلیدی متابوليت ثانويه، آلکالویید، ترپنوئید، فنل، حامل ABC گیاه، حمل و نقل اولیه
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۰۰۱۴-۵۷۹۳
رفرنس دارد  
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر Untitled

 

مشخصات و وضعیت آی آر ۷رسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۱۶صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است 

 


 

چکیده

۱٫ مقدمه

۲٫ حامل های ABC گیاه برای متابولیت های ثانویه درونزا

۲٫۱ آلکالوئیدها

۲٫۲ ترپنوئیدها

۲٫۳ فنل

۲٫۴٫ موم

۳٫ حمل و نقل متابولیت های ثانویه توسط حمل کنندگان ABC غیرگیاهی

۴٫ مدولاسیون حامل ABC توسط متابولیت های ثانویه گیاه

۵٫ تشخیص زیرلایه

۶٫ نتیجه گیری


 • بخشی از ترجمه:

 

۶٫ نتیجه گیری

تعداد زیاد ژن های حمل کننده ABC در Arabidopsis و درگیر شدن حمل کننده های ABC پستاندار در خروجی محصولات مشتق شده از گیاه، منجر به این فرض شد که انتقال دهنده های گیاه ABC عمدتا به انتقال غشاء متابولیت های ثانویه در بدن گیاه کمک می کند. با این حال، هنوز نمونه های محدودی از مطالعات حمل و نقل در مورد متابولیت های ثانویه در سلول های گیاهی وجود دارد. یک دلیل این است که Arabidopsis یک گیاه مدل مناسب برای ژنتیک است، در حالی که کاملاً برای مطالعات متابولیت های ثانویه ایده آل نیست، زیرا تجزیه و تحلیل فیتوشیمیایی این گیاه هنوز بسیار محدود است و مقدار آن محصولات طبیعی در Arabidopsis معمولاً کم است. تحلیل فیتوشیمیایی بیشتری در Arabidopsis انتظار می رود، و همچنین سایر مدل های مدل گیاهی مناسب برای تحقیقات متابولیسم ثانویه, اطلاعات مهمی را برای این مکانیزم حمل و نقل در گیاهان فراهم خواهند کرد.


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

۶٫ Conclusions

The large number of ABC transporter genes in Arabidopsis and the involvement of mammalian ABC transporters in the efflux of plant-derived products, led to the hypothesis that plant ABC transporters largely contribute to membrane transport of endogenous secondary metabolites in the plant body. However, there are still only limited examples of transport studies on secondary metabolites in plant cells to date. One reason is that Arabidopsis is a model plant suitable for genetics while it is not absolutely ideal for secondary metabolite studies, because phytochemical analysis of this plant has been still very limited and the amount of those natural products in Arabidopsis is usually low. More active phytochemical analyses in Arabidopsis is expected, and also other plant model systems appropriate for secondary metabolism research will provide important information for those transport mechanism in plants.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

روی پاتریسیو,بیوگرافی روی پاتریسیو,عکس روی پاتریسیو
بیوگرافی روی پاتریسیو + عکس

نام کامل: روی پدرو دوس سانتوس پاتریسیو

عضو تیم ملی پرتغال

تولد: ۱۵ فوریهٔ ۱۹۸۸

زادگاه: Marrazes, پرتغال

قد: ۱٫۹۰ متر 

پست: دروازه‌بان

برناردو سیلوا,بیوگرافی برناردو سیلوا,عکس برناردو سیلوا
بیوگرافی برناردو سیلوا + عکس

نام کامل: برناردو موتا ویگا د کاروالیو سیلوا

عضو تیم ملی پرتغال

تولد: ۱۰ اوت ۱۹۹۴ 

زادگاه: لیسبون، پرتغال

قد: ۱٫۷۳ متر

پست: هافبک / وینگر

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله ۲۰۰۰
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت استراتژیک و مدیریت اجرایی
مجله مربوطه مرکز مک در مدیریت غیر انتفاعی در خدمات انسانی
دانشگاه تهیه کننده دانشگاه کالیفرنیا، دانشکده رفاه اجتماعی
رفرنس دارد

 

مشخصات و وضعیت آی آر ۷رسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۲۲صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است
ترجمه ضمیمه ترجمه شده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است
منابع داخل متن به انگلیسی درج شده است

 


 

چکیده

مقدمه

نقش خود-رهبری در خروج یک مدیر اجرایی

شروع گفتگوهای حساس

نقش ED در آموزش هیئت مدیره

استفاده از بحث های خروج برای توسعه سیاست های جانشینی رهبری

تعریف انواع جانشینی

از برنامه ریزی جانشینی تا مدیریت جانشینی

چارچوب های امیدبخش برای اقدام

رشد رهبران

اصول عمل کلیدی برای برنامه ریزی جانشینی موفق

نتیجه گیری

ضمیمه A

 


 • بخشی از ترجمه:

نتیجه گیری

این تجزیه و تحلیل ماهیت پیچیده و در عین حال ضروری برنامه ریزی جانشینی در سازمان غیرانتفاعی خدمات انسانی را توصیف می نماید. انتقال مدیر اجرایی نیاز به این دارد که سازمان ها، گروه ها و افراد بر ماموریت و برنامه ریزی استراتژیک یک سازمان متمرکز بمانند در حالی که تغییر و احساسات مرتبط با تغییر در رهبری باید مدیریت شود. یک برنامه ریزی جانشینی می تواند به راهنمایی و هدایت شرکت کنندگان مختلف در طول چالش هایی که در طول فرایند بوجود می آیند کمک نماید. اگرچه برنامه ریزی جانشینی موثر مستلزم تعهد از تمام سطوح سازمان است، مدیران اجرایی و هیئت مدیره آنها باید فرآیند را شروع و هدایت نمایند. مدیران اجرایی باید یک رویداد بسیار عمومی را مرور نمایند، در حالی که یک فرایند را که عمیقا شخصی است رهبری نمایند. در بسیاری از موارد، مدیران اجرایی در حال نزدیک شدن به بازنشستگی و مقابله با تغییرات قابل توجهی در رابطه با کار خود هستند. مدیران اجرایی باید فرآیند خروج شخصی خود، و انتقال در حال رخ دادن در سازمان را با متعادل نمودن آماده سازی با این فرآیند خروج، و همچنین مدیریت تغییر را در حین ارائه تداوم مدیریت نمایند. برنامه ریزی جانشینی خواستار اینست که هیئت مدیره در در گفتگوهای حساس شرکت نماید در حالی که باید به نقش اجرایی و عدم ترس برای برنامه ریزی بر اساس درک درستی از جهت سازمان و همچنین استعداد در حال ظهور در سازمان توجه شود. در نهایت، هیئت مدیره باید ظرفیت برای تسهیل انتقال آرام و یک سازمان سالم پس از جانشینی را به دست آورد.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

CONCLUSION

This analysis describes the complex, yet essential, nature of succession planning in nonprofit human service organizations. Executive transition requires organizations, groups, and individuals to remain focused on the mission and strategic plan of an organization while managing change and the emotions associated with a change in leadership. A succession plan can help guide and direct the different participants during the challenges that arise throughout the process. Though effective succession planning requires a commitment from all levels of an organization, executives and their boards need to initiate and lead the process. Executives are called to navigate a highly public event, while leading a process that is deeply personal. In many cases, executives are approaching retirement and confronting significant changes to their relationship to work. Executives need to manage their own personal exit process, as well as the transitions occurring in the organization by balancing preparation with the process of letting go, as well as managing change while providing continuity. Succession planning calls for boards to engage in sensitive conversations while respecting the executive’s role and not being afraid to plan based on an understanding of the organization’s direction, as well as the emerging talent in the organization. Ultimately, the board needs to acquire the capacity to facilitate a smooth transition and a healthy post-succession organization.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

دلار,اخبار طلا و ارز,خبرهای طلا و ارز,طلا و ارز

غلام سروار، ساکن هرات است و شرکت کوچکی را اداره می‌کند. او به‌طور غیررسمی، کالا و دلار به ایران انتقال می‌دهد و برخی از کالاها را از کشورهای همسایه به هرات وارد می‌کند. او یک پاسپورت تجاری دارد که توسط آن هر دو ماه یک بار به ایران سفر می‌کند. غلام، هر بار که به ایران سفر می‌کند ۶ تا ۸ هزار دلار به ایران انتقال می‌دهد.

 

سروار می‌گوید:«ایران اجازه انتقال ۱۰هزار دلار را می‌دهد و به این ترتیب من یک بار با انتقال این میزان پول، توانستم ۱.۵ میلیون تومان سود کسب کنم.» عزیز احمد، یکی دیگر از ساکنان هرات است. او یک وسیله حمل و نقل دارد و مسافران را از هرات به مشهد ایران منتقل می‌کند. احمد از این طریق همچنین هر بار ۶ هزار دلار پول از هرات به ایران انتقال می‌دهد و به جای آن لبنیات و پوشاک از ایران وارد افغانستان می‌کند.

 

بر اساس توضیح رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان، انتقال پول به ایران در روزهای اخیر به یک کسب و کار جدید تبدیل شده است. خبرگزاری «پژواک» افغانستان از این کسب و کار خبر داده و بعضی از روایت‌های مردمی را چنین نقل کرده است.

 

اما این اتفاق یک بار دیگر هم در اقتصاد ایران تکرار شده بود. در دوره قبلی اوج گرفتن تحریم‌ها و آشفتگی ارزی در سال ۹۱، انتقال و یا قاچاق دلار به ایران رواج یافته بود. در همان سال اقتصاد آنلاین در گزارشی نوشته بود:« بر اساس گزاش‌های رسیده از مشهد طی روزهای اخیر که قیمت دلار در ایران به اوج خود رسیده است عده‌ای از ایرانیان سودجو با سفر به شهرهای هرات و فراه اقدام به خرید دلار کرده و در برگشت از فروش هر دلار حدود ۵۰۰ تومان به جیب می‌زنند.

 

به تازگی و با افزایش بی‌سابقه قیمت دلار در ایران موج جدیدی از سفرهای غیرقانونی آغاز شده است. مقصد اغلب این مسافران مرزهای شرقی کشور بویژه افغانستان است. اختلاف قیمت موجود بین دلار در افغانستان و ایران عامل این امر است. مسافران غیرقانونی با سفر به مناطق نزدیک به مرز مشترک ایران و افغانستان بویژه شهرهای هرات و فراه و مبادله دلار با افغانی‌های خریده شده (واحد پول افغانستان) در ایران اقدام به قاچاق دلار به داخل کشور می‌کنند. سود این تجارت به حدی است که نه تنها بسیاری از افغانیان را طی روزهای اخیر به خود جذب کرده است که برخی از ایرانیان نیز این کار را پیشه خود ساخته‌اند.»

 

کسب سود ۱.۵ میلیون تومانی از انتقال هر ۱۰ هزار دلار به ایران

حالا خبرگزاری‌ها و روزنامه نگاران افغان خبر از این موج جدید در کشورشان می‌دهند و برخی نیز از انتقال روزانه ۲ تا ۳ میلیون دلار به ایران صحبت می‌کنند. کارشناسان اقتصادی در هرات به حسیب‌الله منتصر، روزنامه‌نگار مستقل، گفته‌اند که به اعتقاد آنها، یکی از دلایل عمده پایین‌آمدن ارزش پول افغانستان، خروج غیرقانونی دلار به کشور‌های همسایه است.

 

به گفته منتصر، اخیراً به‌دلیل خروج غیرقانونی دلار، این ارز در بازار هرات به‌شدت کاهش یافته و در نتیجه، بانک مرکزی افغانستان، محدودیت‌هایی برای خروج این ارز از بانک و همچنین از مرز وضع کرده است. مسئولان اداره‌ محلی هرات می‌گویند نام تمام افرادی که از این شهر دلار خارج می‌کنند، باید در نوار مرزی ثبت شود و از لحاظ قانونی، هیچکس اجازه ندارد بیش از ۱۰هزار دلار از کشور خارج کند. اما همین مسئولان گفته‌اند که تاکنون هیچ مورد خروج دلار از مرز به ثبت نرسیده است و بی‌ثباتی بازار نیز ادامه دارد. سید حسین سلیمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» اعلام کرد که فعلاً اطلاعی از این اتفاق ندارد.

 

اما بهاءالدین رحیمی، رئیس اتحادیه صرافان هرات به خبرگزاری پژواک گفته است:«پس از آنکه ایالات متحده امریکا تحریم‌هایش برای ایران را از سر گرفت و نرخ تومان در برابر اسعار خارجی کاهش یافت، بیشتر شهروندان افغانستان روزانه تلاش می‌کنند که مقدار زیادی دلار را از مرزهای این کشور وارد ایران کنند.»

 

بر اساس قانون افغانستان هر شهروند این کشور می‌تواند ۲۰ هزار دلار با خود از کشور خارج کند در حالی که در ایران برای ساماندهی بازار ارزی، به همراه داشتن ۱۰ هزار دلار ارز تصویب شده است. به این ترتیب، آنطور که رحیمی می‌گوید، انتقال ۱۰ هزار دلار به ایران در شرایط کنونی، حداقل یک‌ونیم میلیون تومان برای فرد حامل سود دارد و این روزها روی‌هم‌رفته ۲ تا ۳ میلیون دلار به همین شکل از افغانستان خارج و به ایران وارد می‌شود. به گفته رئیس اتحادیه صرافان هرات، این امر باعث کمبود دلار در بازار هرات شده است. او همچنین درباره قاچاق دلار از مناطق مرزی در استان شینداد ولایات هرات، فراه و نیمروز هم ابراز نگرانی کرده است.

 

رحیمی نحوه کسب سود از انتقال دلار به ایران را هم در ۳۰ خرداد ماه چنین توضیح داده بود:«در حال حاضر یک دلار امریکایی ۶ هزار تومان در بازار هرات به حساب می‌آید. اما در بازار ایران، هر دلار ۶۱۵۰ تومان است. به این ترتیب از طریق انتقال ۱۰ هزار دلار به ایران، می‌توان ۱.۵ میلیون تومان سود کسب کرد. روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر به ایران سفر می‌کنند و اکثرشان همراه با خود دلار انتقال می‌دهند.»

 

این مسأله را حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن هرات نیز تأیید کرده است. خادم می‌گوید:«ارز ایرانی‌ها هر روز میزان بیشتری از ارزشش را از دست می‌دهد و ایرانی‌ها در تلاش هستند تا به جای تومان، دلار نگهداری کنند. بعد از خروج امریکا از توافق هسته‌ای و وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، ارز ایرانی ارزش خود را از دست داد و ایرانی‌ها تلاش کردند تا دلارهای بیشتری را به عنوان پشتیبان و ذخیره، تهیه کنند.» او بعد از این توضیحات اعلام کرد که هیچ رقم دقیقی برای مقدار انتقال روزانه ارز به ایران موجود نیست اما خبر از یک اتفاق جدید در افغانستان داد: «این یک واقعیت است که انتقال ارز به ایران در چند وقت اخیر به یک کسب و کار تبدیل شده است.»

 

البته اثرگذاری تلاطم‌های بازار ارز ایران بر افغانستان از چند ماه پیش شروع شده بود. نرخ دلار به افغانی در حدود دو دهه گذشته تا حد زیادی ثابت بود و در اکثر سال‌های گذشته یک دلار امریکایی بین ۴۸ تا ۶۸ افغانی مبادله می‌شد. خلیل صدیق، رئیس بانک مرکزی افغانستان در آبان ماه گفته بود که تشنج سیاسی در دو ماه گذشته عامل اصلی کاهش ارزش افغانی است که مسئول این تشنج باعث ایجاد مشکلات برای مردم افغانستان و کاهش ارزش افغانی شده است. او همچنین با اشاره به ایران گفت:«دلیل دیگر کاهش قیمت افغانی، کاهش ارزش پول‌های کشور همسایه افغان نیز است.»

 

ریحانه یاسینی

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله مهندسی نرم افزار
مجله مربوطه

مجله بین المللی فناوری کامپیوتر و کاربردهای آن 

International Journal of Computer Technology and Applications

دانشگاه تهیه کننده کالج مهندسی گورگاون، هاریانا
کلمات کلیدی این مقاله آزمایش مبتنی بر خطا، آزمایش مبتنی بر حالت، آزمایش ساختار سطحی
رفرنس دارد

 

مشخصات و وضعیت آی آر ۷رسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۸صفحه
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است

 


 

چکیده

۱٫ مقدمه

۲٫ مشکل سازان نرم افزار شیء گرا

۲٫۱ تلفیق داده ها

۲٫۲ پلی مورفیسم (چندی ریختی بودن)

۲٫۳ ارث

۳٫ مدل آزمایش و قابلیت های آن

۳٫۱ نمودار رده

۳٫۲ گراف جریان کنترل

۳٫۳ نمودار گذار حالت

۴٫ تکنیک های آزمایش شیء گرا

۴٫۱ روش آزمایش

۴٫۲ آزمایش رده

۴٫۳ آزمایش ادغام

۴٫۴ آزمایش سیستم

۴٫۵ آزمایش رگرسیون

۵٫ تکنیک های تخصصی محیط شیء گرا

۵٫۱ آزمایش مبتنی بر- خطا

۵٫۲ آزمایش مبتنی بر –حالت

۵٫۳ آزمایش ساختار سطحی

۵٫۴ ساختار عمیق (معماری)

۶٫ نتیجه گیری

 


 • بخشی از ترجمه:

۵٫۴ ساختار عمیق (معماری): طراحی آزمایش مبتنی بر ساختار سطح همه چیز را از دست خواهد داد. وظایف کاربری نادیده گرفته خواهد شد. انواع مهم است که باید آزمایش شود، وجود نخواهد داشت. فعل و انفعالات خاص زیر سیستم جستجو نخواهد شد. نگاهی به ساختار عمیق می تواند سهل انگاری ها را نشان دهد. ساختارهای مختلف که می توانند با استفاده از آزمایش عمیق هستند مورد آزمایش قرار گیرند عبارتند از • یک نمودار رده، روابط بین اشیاء را توصیف می کند. یک شی از یک رده می تواند از یک شی از رده دیگر استفاده کند و یا شامل آن باشد. • نمودار س و نمودار تعامل با جزئیات بیشتری در مورد روابط بین اشیاء می دهد • نمودار رده که ساختار ارث را نشان می دهد. • نمودارهای حالت (ماشین های ارتقا یافته حالت) یک شیوه توصیف بسیاری از وظایف در یک تصویر جمع و جور هستند. آیا یک انتقال حالت انجام شده بدون هیچ آزمون اعمال وجود دارد، چرا که نه؟ باز هم، نمودارهای دقیق حالت برای اشیاء مدفون شده عمیق در سیستم به احتمال زیاد به اندازه اشیاء عمده قابل مشاهده برای کاربر مفید نیستند.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

۵٫۴ Deep (architectural) structure: Test design based on the surface structure will miss things. User tasks will be overlooked. Important variants that should be tested won’t be. Particular subsystem interactions won’t be probed. Looking at the deep structure might reveal those oversights. Various constructs that can be tested using Deep testing are,  A class diagram describes relationships between objects. An object of one class may use or contain an object of another class.  The object diagram and interaction diagram give more detail about relationships between objects.  A class diagram that shows inheritance structure.  State charts (enhanced state machines) are a way of describing many tasks in a compact picture. If there is a state transition exercised by no test, why not? Again, the detailed state charts for objects buried deep in the system are not likely to be as useful as those for the major, user-visible objects.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله ۲۰۰۱
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله ساخت و تولید، مکاترونیک و طراحی کاربردی
مجله مربوطه

مجله بین المللی تکنولوژی پیشرفته تولید 

The International Journal of Advanced Manufacturing Technology

دانشگاه تهیه کننده گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه Huafan، تایوان
کلمات کلیدی این مقاله کنترل تطبیقی، استراتژی کنترل فازی، شبکه های عصبی، WEDM
رفرنس دارد
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۱۴۳۳-۳۰۱۵
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Springer
نشریه اسپرینگر springer3

 

مشخصات و وضعیت آی آر ۷رسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۲۰صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است

 


 

۱٫ مقدمه

۲٫ راه اندازی سخت افزاری سیستم WEDM کنترل تطبیقی

۳٫ برآورد آنلاین ارتفاع قطعه کار با استفاده از شبکه عصبی

۴٫ کنترل تطبیقی سلسله مراتبی WEDM

۴٫۱ کنترل تطبیقی برای جلوگیری از پارگی سیم

۴٫ ۲ کنترل فرآیند تطبیقی

۴٫ ۳ بهینه سازی پارامتر تطبیقی

۵٫ نتایج تجربی

۶٫ بررسی

۷٫ نتیجه گیری

 


 • بخشی از ترجمه:

۷٫ نتیجه گیری

یک شبکه عصبی تغذیه مستقیم با استفاده از یک الگوریتم آموزش انتشار بازگشتی برای برآورد ارتفاع قطعه کار در WEDM ارائه می شود. میانگین خطای برآورد ارتفاع قطعه کار ۱٫۶ میلی متر است و پاسخ گذرا به تغییر در ارتفاع قطعه کار به طور منطقی رضایت بخش است. سیستم کنترل تطبیقی توسعه یافته در سه سطح سلسله مراتبی با استفاده از یک استراتژی کنترل فازی اجرا می شود. فراوانی جرقه زنی در یک سطح امن برای جلوگیری از پارگی سیم کنترل می شود و نسبت غیرعادی نیز در سطح مطلوب کنترل می شود، هنگامی که یک قطعه کار با ارتفاع متغیر ماشینکاری می شود. همچنین نتایج تجربی نشان می دهد که روش شبکه عصبی و استراتژی کنترل فازی برای چنین روند نامشخص و پیچیده، مناسب است. سیستم کنترل تطبیقی سلسله مراتبی توسعه یافته، ثبات ماشینکاری را میسر می سازد و سرعت ماشینکاری تا ۱۵٪ در مقایسه با یک سیستم معمول کنترل ولتاژ شکاف استفاده شده بهبود می یابد.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

۷٫ Conclusion

A feedforward neural network is presented using a backpropagation learning algorithm for the estimation of the workpiece height in WEDM. The average error of workpiece height estimation is 1.6 mm, and the transient response to change in workpiece height is reasonably satisfactory. The developed adaptive control system is carried out in three hierarchical levels using a fuzzy control strategy. The sparking frequency is controlled within a safe level for wire rupture suppression, and the abnormal ratio is also controlled at the optimal level when a workpiece with variable height is machined. Experimental results also show that the neural network approach and fuzzy control strategy are suitable for such an uncertain and complicated process. The developed hierarchical adaptive control system enables the machining stability and the machining speed to be improved by 15% compared with a commonly used gap voltage control system.

 


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

روی پاتریسیو,بیوگرافی روی پاتریسیو,عکس روی پاتریسیو
بیوگرافی روی پاتریسیو + عکس

نام کامل: روی پدرو دوس سانتوس پاتریسیو

عضو تیم ملی پرتغال

تولد: ۱۵ فوریهٔ ۱۹۸۸

زادگاه: Marrazes, پرتغال

قد: ۱٫۹۰ متر 

پست: دروازه‌بان

برناردو سیلوا,بیوگرافی برناردو سیلوا,عکس برناردو سیلوا
بیوگرافی برناردو سیلوا + عکس

نام کامل: برناردو موتا ویگا د کاروالیو سیلوا

عضو تیم ملی پرتغال

تولد: ۱۰ اوت ۱۹۹۴ 

زادگاه: لیسبون، پرتغال

قد: ۱٫۷۳ متر

پست: هافبک / وینگر

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله ۲۰۱۰
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله حسابداری مالی
مجله مربوطه

مجله حسابداری و امور مالی شرکت

The Journal of Corporate Accounting & Finance

لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Wiley
نشریه وایلی wiley2

 

مشخصات و وضعیت آی آر ۷رسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۱۲صفحه
ترجمه عناوین تصاویر ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است

 


 

عوامل تعیین کننده مؤثر بر پیچیدگی انتساب هزینه کلی

روش تحقیق

نتایج و بحث

نتیجه گیری

 


 • بخشی از ترجمه:

نتیجه گیری این مقاله از نتایج حاصل از مصاحبه با حسابداران مدیریت واجد شرایط در صنعت ساخت بریتانیا به منظور توسعه یک مدل از عوامل تعیین کننده پیچیدگی انتساب هزینه کلی سیستم هزینه یابی محصول استفاده کرده است. این مدل به دست آمده در نمودار ۲ خلاصه شده است. توجه به این مورد مهم است که برخی از این عوامل که در تحقیقات قبلی در مورد پیچیدگی انتساب هزینه کلی گنجانده شده اند در مدل پیچیده تخصیص کلی قرار داده نمی شوند. این عوامل شامل اندازه سازمانی، کیفیت فن آوری اطلاعات، و این مورد می شود که تا چه حد این سازمان دیگر نوآوری های حسابداری را اتخاذ نموده است. با توجه به نمونه کوچک مورد استفاده برای توسعه این مدل، مهم است که تحقیقات آینده به طور کامل از این عوامل تعیین کننده دور نشوند و در نظر بگیرند که آیا آنها باید در اصلاحات مدل گنجانده شوند یا خیر.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

CONCLUSION

This article has used the results of interviews with qualified management accountants in the British manufacturing industry to develop a model of the determinants of the overhead assignment sophistication of product costing systems. The resulting model is summarized in Exhibit 2.It is important to note that some of the factors that have been included in prior research into overhead assignment sophistication were not included in the model of overhead assignment sophistication. These include organizational size, the quality of information technology, and the extent to which the organization has adopted other accounting innovations. Given the small sample used to develop the model, it is important that future research does not totally discard these factors and considers whether they should be included in refinements of the model.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

 

برچسب ها

تمامی حقوق مطالب برای آی آر 7 محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.