دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله حسابداری مدیریت
مجله مجله مدیریت اسکاندیناوی – Scandinavian Journal of Management
دانشگاه دانشکده بازرگانی دانشگاه آلتو، هلسینکی، فنلاند
کلمات کلیدی حسابداری (Accounting)، ادغام یا یکپارچه سازی پس از اکتساب (Post-acquisition integration)، معنابخشی (Sensemaking)
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۰۹۵۶-۵۲۲۱
رفرنس دارد 
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر Untitled

 

مشخصات و وضعیت آی آر ۷رسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۳۴صفحه
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است 

 


 

چکیده

۱٫ مقدمه

۲٫ چارچوب نظری مطالعه

۲٫۱٫ یکپارچه سازی پس از اکتساب

۲٫۲٫ معنابخشی به عنوان یک مفهوم

۲٫۳٫ حسابداری و معنابخشی

۳٫ روش و کار میدانی

۴٫ حسابداری و معنابخشی پس از اکتساب

۴٫۱٫ معامله و شرکت های درگیر

۴٫۲٫ حسابداری و معنابخشی پیشایندی

۴٫۳٫ حسابداری و معنابخشی پیشایندی

۵٫ بحث و نتیجه گیری

تشکر و قدردانی


 • بخشی از ترجمه:

 

۵٫ بحث و نتیجه گیری

مقاله حاضر دیدگاه معنابخشی را در تصمیمات پس از اکتساب اتخاذ نموده و به بررسی نحوه تاثیرگذاری حسابداری، به عنوان منبعی برای معنابخشی، بر شکل دهی ساختار معانی با اتصال و ارتباط بین بازیگران مجزا پرداخته است. رویکرد به کار رفته پژوهشگر را قادر به مطالعه فرآیند پیچیده اجتماعی و روان شناختی می نماید که از طریق آن تیم های مدیریت ارشد هر دو شرکت اکتساب کننده و اکتساب شونده یکپارچه سازی پس از اکتساب را تفسیر نموده و از نظر اجتماعی واقعیت های آن را شکل می دهند (وایک، ۱۹۹۵). معنابخشی چارچوب مفهومی عرضه می نماید که از طریق آن بررسی تصمیمات به صورت مجموعه ای از فرآیندهای متنی که بر مبنای عدم اطمینان و ابهام مشخص می شوند، امکان پذیر می گردد (میلر و همکاران، ۱۹۹۶؛ وارا، ۲۰۰۳). مطالعه حاضر با تمرکز بر نحوه عمل حسابداری به عنوان منبعی برای معنابخشی پیشایندی شرکت خریدار، به ادبیات حسابداری و معنابخشی کمک می کند (بلند و پوندی، ۱۹۸۳؛ بلند، ۱۹۸۴؛ یونسون، ۱۹۸۷؛ کراوس و استرومستن، ۲۰۱۲؛ اسوایرینگا و وایک، ۱۹۸۷؛ تیلمان و گودارد، ۲۰۰۸). در جایی که در آن تیلمان و گودارد (۲۰۰۸) نحوه کمک حسابداری به توسعه شفافیت سازمانی و درک روابط علت و معلولی را با سازماندهی فعالیت ها با روشی مشخص و تعریف شده در معنابخشی اکتسابات نشان دادند، مطالعه حاضر با نشان دادن این نکته که حسابداری به کاهش پیچیدگی برای خریدار کمک می کند به غنـــــای این تحقیقات می افزاید به گونه ای که حتی می توان به یک معامله پیچیده در یک بازه زمانی بسیار کوتاه پیش از اکتساب مشروعیت بخشید.


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

۵٫ Discussion and conclusions

This paper has adopted a sensemaking perspective on postacquisition decision-making and examined how accounting, as a resource for sensemaking, affected the shaping of meaning construction by connecting and mediating between discrete actors. The applied approach enabled the researcher to study a complex socio-psychological process through which top management teams of both the acquiring and the acquired companies interpreted post-acquisition integration and socially constructed their ‘realities’ (Weick, 1995). Sensemaking offered a conceptual framework through which it was possible to examine decisionmaking as a set of contextual processes that are characterized by uncertainty and ambiguity (Miller et al., 1996; Vaara, 2003). This study contributes to the literature on accounting and sensemaking (Boland & Pondy, 1983; Boland, 1984; Jönsson, 1987; Kraus & Strömsten, 2012; Swieringa & Weick, 1987; Tillmann & Goddard, 2008) by focusing on how accounting operated as a resource for the buyer company’s ex ante sensemaking. Where Tillmann & Goddard (2008) showed how accounting assisted in developing organizational transparency and understanding causeeffect relationships by organizing activities in clearly defined ways in making sense of acquisitions, this study adds to that research by indicating that accounting reduced complexity for the buyer so that even a complex transaction could be legitimized in a very short pre-acquisition timeframe.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید آی آر ۷رسی مقاله با فرمت ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

مشخصات و وضعیت آی آر ۷رسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۱۹ صفحه
ترجمه عناوین تصاویر ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است

 


 

چکیده

۱٫مقدمه

۲٫ مدل توربین

۴٫ مدل سازی DFIG

۵٫ کنترل میدان جهت یافته DFIG

۶٫ کنترل مد اسلایدی

۷٫ کاربرد کنترل مد یا حالت لغزشی یا اسلایدی برای DFIG

۱٫۷٫ کنترل جریان روتور یک چهارم با SMC

۲٫۷ کنترل جریان روتور مستقیم با SCM

۸٫ نتایج شبیه سازی

۹٫ نتیجه گیری

 


 • بخشی از ترجمه:

 

 1. نتیجه گیری

در این مقاله، کنترل ساختار متغیر بر اساس کنترل مد یا حالت اسلایدی(لغزشی)( SMC) یک سیستم تبدیل انرژی باد متصل شده به شبکه، ژنراتور القایی تغذیه ی دو سویه (DFIG)، قرار دادن یک ردیابی نقطه ی توان حداکثر (MPPT) برای کنترل توان دینامیکی ارائه شده است. این ساختار برای ردیابی مرجع توان های فعال یا استاتور تبادل یافته بین استاتور و شبکه با کنترل مبدل روتور استفاده شده است. نتایج شبیه سازی، واشدگی خوبی را بین توان فعال و انفعالی استاتور و عملکرد خوب بدست آمده در حضور سرعت باد مختلف نشان می-دهند.  نتایج بدست آمده نشان می دهند که عامل کنترل سیستم  DFIG ممکن است بعنوان یک روش جالب برای حل مسائلی در زمینه ی انرژی تجدید پذیر در نظر گرفته شود.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

۹٫ Conclusion:

In this paper a variable structure control based on a sliding mode control (SMC) of a doubly fed induction generator (DFIG) grid-connected wind energy conversion system, incorporating a maximum power point tracker (MPPT) for dynamic power control has been presented. This structure has been used for reference tracking of active and reactive powers exchanged between the stator and the grid by controlling the rotor converter. Simulation results show good decoupling between stator active and reactive power and good performance obtained in the presence of the variations of wind speed. The obtained results demonstrate that the proposed DFIG system control operating at the variable speed may be considered as an interesting way for problems solution in renewable energy area.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید آی آر ۷رسی مقاله با فرمت ورد

میرزا محمد تقی‌خان فراهانی,بزرگترین وزرای ایران,شخصیت های ملی ایران,امیر کبیر
زندگینامه امیر کبیر

نام اصلی: میرزا محمد تقی‌خان فراهانی

تولد : ۱۱۸۶ خورشیدی

روستای هزاوه، اراک

درگذشت : ۲۰ دی ۱۲۳۰ 

باغ فین، کاشان

ملیت: ایرانی

بیوگرافی حمید سوریان,حمید سوریان,آشنایی با حمید سوریان
بیوگرافی حمید سوریان، کشتی گیر ایرانی

نام اصلی: حمید سوریان ریحان‌پور

تولد: ۱۳۶۴ در شهر ری

ملیت: ایرانی

رشته ورزشی: کشتی فرنگی

وزن: ۵۹ کیلوگرم

حمید سوریان در سال ۲۰۰۱ دوبنده تیم ملی نوجوانان در وزن ۴۶ کیلوگرم را پوشید و در مسابقات نوجوانان آسیا به روی تشک رفت. حمید سوریان دارنده هفت مدال طلای جهان و المپیک کشتی فرنگی است. سوریان از نظر تعداد و کیفیت مدال، بهترین کشتی‌گیر تمام ادوار ایران است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار  ۲۰۰۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی برق و مهندسی انرژی
گرایش های مرتبط با این مقاله برق مخابرات، شبکه های مخابراتی، انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی الکترونیک
مجله یافته ها در حوزه شبکه – TRANSACTIONS ON NETWORKING
دانشگاه گروه مهندسی برق و کامپیوتر، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی تحليل رقابتی، هدايت مربوط به انرژی، بهينه سازی/برنامه ريزی رياضی، شبيه سازی
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۱۵۵۸-۲۵۶۶
رفرنس دارد
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت IEEE
نشریه آی تریپل ای

 

مشخصات و وضعیت آی آر ۷رسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۳۹صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است
ترجمه ضمیمه ترجمه شده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است

 


 

چكيده

I. مقدمه

II.تنظيم مشكلات

III . الگوریتمی برای حالت نرخ ثابت ذخیره مجدد

الگوریتم E-WME (انرژی حداقل وزنی حفظ انرژی)

IV . الگوریتم E-WME در حالت کلی

V. بهینه سازی مجانبی الگوریتم E-WME

VI . هدایت با گسترش افزایش نود ها

VII. نتایج عددی

VIII . کاهش مازاد هدایت

IX . هدایت مورد نیاز

الگوریتم کشف مسیر انرژی برداشت

XI. نتیجه گیری

ضمیمه

 


 • بخشی از ترجمه:

 

XI. نتیجه گیری

در این تحقیق، مشکل هدایت انرژی برداشت را با ذخیره مجدد انرژی توزیعی بررسی می کنیم. مشکل را با نگرش به ایده های هدایت PVC/SVC در متن و زمینه ATM به صورتی تنظیم می کنیم که به شکل چهارچوب هدایت و کنترل تأییدی تبدیل شود. مدل انرژی در این چهارچوب امکان وجود منابع انرژی مختلف در محیط های ناهمگن را فراهم می کند. نشان داده ایم که الگوریتم E-WME نرخ رقابتی بهینه به طور مجانبی دارد که در عمل بیان می کند این الگوریتم می تواند به پیش رفت های چشم گیری در بازده شبکه منجر شود. اجرای الگوریتم ساده است؛ نیاز به اطلاعات ذخیره مجدد انرژی محلی و کوتاه مدت دارد و فرض می کند هیچ دانشی درباره اطلاعات آماری در دریافت بسته ها وجود ندارد. الگوریتم را می توان با پروتکل های هدایت بیش فعال مانند بردار فاصله و نیز اصلاحات کم و پروتکل های هدایت مورد نیاز ترکیب کرد. طرح آستانه محوری هم برای کاهش مازاد هدایت با وجود تنزل باده حداقل معرفی شد.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

X. CONCLUSION

In this work, we address the problem of energy-aware routing with distributed energy replenishment. We formulate the problem as an integrated admission control and routing framework by appealing to ideas from PVC/SVC routing in the ATM literature. The energy model in this framework allows vastly different energy sources in heterogeneous environments. We have shown that our E-WME algorithm has an asymptotically optimal competitive ratio, which suggests that, in practice, this algorithm can lead to significant improvements in the performance of the network. The algorithm is easy to implement: it requires local short-term energy replenishment information and assumes no knowledge about the statistical information on the packet arrivals. The algorithm can be seamlessly integrated with distance-vector-like proactive routing protocols, and with minor modifications, can also be integrated with on-demand routing protocols. A threshold-based scheme is also introduced to reduce routing overhead while incurring minimum performance degradation.

 


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید آی آر ۷رسی مقاله با فرمت ورد

 

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

مشخصات و وضعیت آی آر ۷رسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۲۲ صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است

 


 

چکیده

۱٫مقدمه

II. پس زمینه و کارهای مرتبط

A.ارزیابی ها و مدلهای شبه های بیت تورنت دایر

B. مکانیزمهای ALTO و بازده عملکردشان

III.روش برای مدلسازی جریان ترافیک بیت تورنت و بازده ISP ها

A.پیوستگی نظیرها

B. ارتباطات، مسیرها و طبقه بندی

D. مدل هزینه

IV.نتایج عددی و استنباط های آنها

A. توزیع نظیرها در سلسله مراتب اینترنت

B. B.مشخص کردن ترافیک برای استراتژی هدایت P2P

C. C. هزینه های انتقال

D. V . نتیجه گیری

 


 • بخشی از ترجمه:

 

V . نتیجه گیری

در این مطالعه بررسی کردیم که ترافیک بیت تورنت در کجای اینترنت قرار داشته و کدام ISP ها از بهینه سازی آن بهره می برند. برای این هدف، از اندازه گیری دسته های بیت تورنت موجود برای تعیین مکان اعضای بیت تورنت و داده ارایه شده توسط Caida.org برای محاسبه مسیر AS واقعی بین دو عضو استفاده کردیم. نتایجمان نشان دادند پتانسیل بهینه سازی ترافیک وابستگی بسیاری به نوع ISP دارد. ISP های مختلف از استراتژی های مختلفی کمک می گیرند تا بازده خود را افزایش دهند. ISP های غیر نوع اول، یعنی ISP های تحلیل رفته، کوچک و بزرگ پتانسیل زیادی در بهره بردن از استراتژی های انتخاب عضو مشخص دارند. ISP های بزرگ اغلب از انتخاب خود خواهانه ISP بهره می برند. ISP های کوچک و تحلیل رفته بیش ترین بهره را زمانی دارند که اعضا بر اساس کوتاه ترین مسیر AS ، همان طور که اخیراً در گروه ALTO IETF بحث شد، با هم ارتباط می یابند. برعکس، ISP های نوع اول از تبادل داده کنترل نشده اخیر بهره می برند که در خدمات انتقال، بازده های بالایی را حاصل می کند.در نتیجه، ارایه کنندگان نوع اول تلاش می کنند از استراتژی های انتخاب عضو جلوگیری کرده یا دسته ها را با انتخاب عضو کنترل شده بدون ساختار حفظ کنند.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

V. CONCLUSION

In this study we have investigated where in the Internet BitTorrent traffic is located and which ISPs benefit from its optimization. To this end, we used measurements of live BitTorrent swarms to derive the location of BitTorrent peers and data provided by Caida.org in order to calculate the actual AS path between any two peers. Our results show that the traffic optimization potential depends heavily on the type of ISP. Different ISPs will pursue different strategies to increase revenues. Non tier–۱ ISPs, i.e., stub, small and large ISPs have a high potential to benefit from biased peer selection strategies. Large ISPs profit most from selfish-ISP selection. Small and stub ISPs have the largest benefit when peers connect based on shortest AS paths as currently discussed by the ALTO IETF group. In contrary tier–۱ ISPs loose most from the peer selection strategies. Tier–۱ ISPs profit from the currently uncontrolled data exchange, which brings high revenues from transit services. Hence, tier–۱ providers will try to avoid peer selection strategies or try to keep the swarms unstructured by controlling the peer selection.

 


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید آی آر ۷رسی مقاله با فرمت ورد

 

 

میرزا محمد تقی‌خان فراهانی,بزرگترین وزرای ایران,شخصیت های ملی ایران,امیر کبیر
زندگینامه امیر کبیر

نام اصلی: میرزا محمد تقی‌خان فراهانی

تولد : ۱۱۸۶ خورشیدی

روستای هزاوه، اراک

درگذشت : ۲۰ دی ۱۲۳۰ 

باغ فین، کاشان

ملیت: ایرانی

بیوگرافی حمید سوریان,حمید سوریان,آشنایی با حمید سوریان
بیوگرافی حمید سوریان، کشتی گیر ایرانی

نام اصلی: حمید سوریان ریحان‌پور

تولد: ۱۳۶۴ در شهر ری

ملیت: ایرانی

رشته ورزشی: کشتی فرنگی

وزن: ۵۹ کیلوگرم

حمید سوریان در سال ۲۰۰۱ دوبنده تیم ملی نوجوانان در وزن ۴۶ کیلوگرم را پوشید و در مسابقات نوجوانان آسیا به روی تشک رفت. حمید سوریان دارنده هفت مدال طلای جهان و المپیک کشتی فرنگی است. سوریان از نظر تعداد و کیفیت مدال، بهترین کشتی‌گیر تمام ادوار ایران است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله  ۱۹۸۸
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله حسابرسی و حسابداری مالی
مجله مربوطه مجله تحقیقات حسابداری – Journal of Accounting Research
دانشگاه تهیه کننده مرکز تحقیقات حسابداری، دانشکده تجارت Booth، دانشگاه شیکاگو
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Wiley
نشریه وایلی wiley2

 

مشخصات و وضعیت آی آر ۷رسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۸صفحه
ترجمه پاورقی ترجمه نشده است

 


 

۲ خلاصه بحث کنفرانس و تجدیدنظرهای بعدی

۲-۱ سخنان شرکت کنندگان در کنفرانس

۲-۲ بازبینی برای بررسی نگرانی های شرکت کنندگان در کنفرانس

۳ برخی از افکار در مورد مشوق های اقتصادی

۳-۱ هزینه دست کاری درآمدها

۳-۲ فرصت های جایگزین برای دست کاری درآمد

 


 • بخشی از ترجمه:

 

۳-۲ فرصت های جایگزین برای دست کاری درآمد مقاله الیوت-شاو ارتباط میان تسویه حساب ها و اقدامات احتیاطی در نظر گرفته شده توسط مدیران و تأثیر درآمد گزارش شده را بررسی نمی کند. به نظر می رسد است ارتباط همراه با تسویه حساب ها و با توجه به قابلیت مشاهده آنها مهم باشد. احتمالاً، دلیل دست کاری درآمد در اولین بار تأثیر نقل و انتقال ثروت است. چنین انتقالاتی تا حدودی به این بستگی دارد که آیا با نقل و انتقال ثروت که به طوری بد تحت تأثیر قرار گرفته می توان این اعمال را مشاهده کرد. چون تسویه حساب ها نیز به سادگی قابل مشاهده هستند، سؤالاتی در مورد ارتباط آنها با سایر اعمال دست کاری درآمد مطرح می شود. اول، سؤالی در مورد این وجود دارد که آیا تسویه حساب ها دلیل یا تأثیر دست کاری درآمد هستند. یعنی، تسویه حساب های کنونی اختیارات مدیریت در سال قبل را منعکس می کنند؟ این سؤال می تواند با تحلیل اینکه آیا شرکت های تسویه حسابی از سایر شرکت های تحت شرایط نمایش رفتار متفاوت هستند که این رفتار با دست-کاری درآمد در تسویه حساب قبلی سازگار است. به عنوان مثالی خاص، مقاله دیگری در این کنفرانس ارائه شده (به مک نیکولز و ویلسون (۱۹۸۸) مراجعه کنید) که برآورد تجربی تعهدات اختیاری مطالبات سوخت شده را مورد توجه قرار داده است. برای مشاهده اینکه آیا تسویه حساب ها تأثیر اقدامات دست کاری قبلی هستند، یک فرد می-تواند آزمایش کند که آیا شرکت های تجربه کننده تسویه حساب های بزرگ نسبت به مفاد مطالبات سوخت شده در سال های پیش از تسویه حساب مقدار کمتری را نشان می دهد.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

۳٫۲ ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FOR INCOME MANIPULATION

The Elliott-Shaw paper also does not explore the relation between write-offs and other discretionary actions which can be taken by managers to affect reported income. This relation seems particularly important in dealing with large write-offs, given their high visibility. Presumably, the reason for income manipulation in the first place is to effect wealth transfers. The extent of such transfers depends partly on whether the party adversely affected by the action to transfer wealth can observe those actions. Since write-offs are so readily observable, questions arise about their relationship to other income manipulative actions. First, there is the question of whether large write-offs are a cause or an effect of earnings manipulation. That is, do current-period write-offs reflect management’s discretion in prior years? This question could be addressed by analyzing whether write-off firms differ from other firms in terms of exhibiting behavior which is consistent with income manipulation prior to the write-off. As a specific example, another paper presented at this conference (see McNichols and Wilson [1988]) deals with empirical estimation of discretionary accruals for bad debts. To see whether write-offs appear to be an effect of prior manipulative actions, one could test whether firms experiencing large write-offs for receivables exhibit lower than expected provisions for bad debts in the years prior to the write-off.

 


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید آی آر ۷رسی مقاله با فرمت ورد

 

 

 

میرزا محمد تقی‌خان فراهانی,بزرگترین وزرای ایران,شخصیت های ملی ایران,امیر کبیر
زندگینامه امیر کبیر

نام اصلی: میرزا محمد تقی‌خان فراهانی

تولد : ۱۱۸۶ خورشیدی

روستای هزاوه، اراک

درگذشت : ۲۰ دی ۱۲۳۰ 

باغ فین، کاشان

ملیت: ایرانی

بیوگرافی حمید سوریان,حمید سوریان,آشنایی با حمید سوریان
بیوگرافی حمید سوریان، کشتی گیر ایرانی

نام اصلی: حمید سوریان ریحان‌پور

تولد: ۱۳۶۴ در شهر ری

ملیت: ایرانی

رشته ورزشی: کشتی فرنگی

وزن: ۵۹ کیلوگرم

حمید سوریان در سال ۲۰۰۱ دوبنده تیم ملی نوجوانان در وزن ۴۶ کیلوگرم را پوشید و در مسابقات نوجوانان آسیا به روی تشک رفت. حمید سوریان دارنده هفت مدال طلای جهان و المپیک کشتی فرنگی است. سوریان از نظر تعداد و کیفیت مدال، بهترین کشتی‌گیر تمام ادوار ایران است.