دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

 

 

مشخصات و وضعیت آی آر ۷رسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۱۵ صفحه
ترجمه عناوین تصاویر  ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است
وضعیت ترجمه بخشهای بعد از رفرنس  ترجمه نشده است
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است

 


 

چکیده گرافیکی

چکیده

نکات برجسته

خلاصه

نتایج

باکتریوسیت ها در جمعیت مگس سفید آلل های ریزماهواره ی مشابه دارند

باکتریوسیت ها در طول سه نسل جنسی از حشره، ژنوتیپ های پایدار دارند

ژنوم باکتریوسیت از ژنوم مگس سفید متفاوت می باشد

باکتریوسیت ها دارای توالی استاندارد تلومر در بندپایان یعنی تکرارهای TTAGG بوده و ژن های ابقای تلومر را آشکار می کنند

پویایی سنجی باکتریوسیت ها و هسته های همراه شان در طول تکامل جنینی مگس سفید

بحث

روش های درخشان

 


  • بخشی از ترجمه:

 

بحث

با توجه به دانش متعارف، جدایی سلول های زایشی و سلول های پیکری (غیرجنسی) برای همکاری پایدار سلول های جانوران و دیگر ارگانیسم های پر سلولی، حیاتی می باشد [۱۸، ۱۷، ۹]. چنین به نظر می رسد که چون تمامی سلو ل های پیکری از هسته ی تخم نشأت گرفته اند، از لحاظ ژنتیکی مشابه بوده و بنابراین پیش سازهای ژنتیکی مشترکی دارند. اهمیت جدایی پیکری/زایشی (soma/germline separation) توسط موارد استثنایی شناخته شده ی مهمی، به تصویر کشیده می شود: سلول های سرطانی مختلف، که نامیرایی آنها برای فرد، زیان آور است. هرچند بیشتر سرطان ها با میزبان شان می میرند، موارد نادری از وراثت مادری سلول های لوسمیا یا سرطان خون (leukemia) در انسان [۱۹]، و نیز همین طور، دودمان سلول های تومور مسری در سگ ها و شیطان تاسمانی Sarcophilus harrisii وجود دارد [۲۱، ۲۰].

 


  • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

DISCUSSION

According to conventional wisdom, the separation of the germline and soma is crucial for sustained cooperation among cells of animals and other multicellular organisms [9, 17, 18]. It is argued that, because all somatic cells are derived from the zygote nucleus, they are genetically identical and, therefore, have common genetic interests. The importance of the soma/ germline separation is illustrated by the principal known exceptions: various cancer cells, whose immortality is deleterious to the individual. Although most cancers die with their host, there are rare instances of maternal inheritance of leukemia cells in humans [19], as well as lineages of contagious tumor cells in dogs and the Tasmanian devil Sarcophilus harrisii [20, 21].

 


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید آی آر ۷رسی مقاله با فرمت ورد