دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

مشخصات و وضعیت آی آر ۷رسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۲۵صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
ترجمه ضمیمه ترجمه شده است ✓ 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است 

 


 

چکیده

۱٫مقدمه

۲- مرور منابع و فرضیات

۲-۱ کنترل داخلی و تغییرات حسابرس

۲-۲ استعفای حسابرس و ریسک شکایت‌های قانونی (دعوی قضایی)

۲-۳ اثر اقتصاد بر استعفای حسابرس

۲-۴ اثر اقتصاد بر حق الزحمه حسابرس

۲-۵ حق الزحمله های آینده حسابرس

۳- روش تحقیق

۴- نتایج و بحث

۴-۱ نمونه‌ها و آماره توصیفی

۴-۲ آزمون فرضیه ۱

۴-۳ آزمون فرضیه ۲

۴-۴ سؤال تحقیق

۵- خلاصه و بحث

پیوست الف: تعاریف متغیر


  • بخشی از ترجمه:

 

۵- خلاصه و بحث

این مطالعه به بررسی اثر اقتصاد بر راهبردهای مدیریت ریسک حسابرس که از طریق استعفای حسابرس و حق الزحمه حسابرس پس از اظهار نظر مردود ICFR اندازه گیری می‌شود می‌پردازد. تجزیه تحلیل ما نشان می‌دهد که محیط اقتصادی بر هر دو استعفای حسابرس و حق الزحمه او پس از اظهار نظر مردود ICFR اثر دارد. نتایج نشان داد که وقتی اقتصاد ضعیف است، حسابرسان تمایل کم‌تری برای استعفا از مشتریان با اظهار نظر مردود ICFR نسبت به زمانی که اقتصاد قوی‌تر است، دارند. به علاوه، برای آن دسته از مشتریان با اظهار نظر مردود ICFR از حسابرسانی که استعفا نمی‌کنند، صرف هزینه اغلب برای مدیریت ریسک، در شرایط اقتصادی نامطلوب، کمتر است. این نتایج نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی بر تمایل حسابرسان برای پذیرش و قیمت گذاری مناسب ریسک تأثیر دارد. با این حال برای ریسکی‌ترین مشتریان، مشتریان با اظهار نظر مردود ICFR(که حسابرسان آن‌ها استعفا می‌دهند)، شواهدی وجود ندارد که نشان دهد حسابرس بعدی در زمان تصمیم گیری‌های قیمت گذاری تحت تأثیر عوامل اقتصادی قرار گیرد. نتایج ما نشان می‌دهد که اگرچه عوامل اقتصادی بر سطوح تحمل ریسک برای شرکتا های حسابرسی اثر دارند، با این حال آن‌ها بر راهبردهای قیمت گذاری ریسک برای بیشتر مشتریان ریسکی اثر ندارد.


  • بخشی از مقاله انگلیسی:

۵٫ Summary and discussion

Our study examines the impact of the economy on auditor risk management strategies, as measured by auditor resignations and fees following adverse ICFR opinions. Our analyses indicate that the economic environment influences both auditor resignations and fee increases following adverse ICFR opinions. We find that when the economy is weak, auditors are less likely to resign from clients with adverse ICFR opinions than when the economy is strong. Further, for those clients with adverse ICFR opinions from whom the auditor does not resign, the fee premium often used to manage risk is lower during times of economic difficulty than otherwise. These results suggest that economic factors influence auditors’ propensity to accept and price risk appropriately. However, for the riskiest of clients, clients with adverse ICFR opinions from which auditors resign, we do not find evidence indicating that the successor auditor is influenced by economic factors when making pricing decisions. Our results indicate that, while economic factors impact risk tolerance levels for audit firms overall, they do not influence risk pricing strategies for the most risky clients.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید آی آر ۷رسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود آی آر ۷رسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید آی آر ۷رسی مقاله با فرمت ورد